"GUL GALEN GLÄDJE"


Från vänster Ulla Holmström, Britt-Marie Fahlgren, Thyra Johansson, Inga Brännström.
Saknas på bilden, Ingrid Hägglund
Foto Lars-Erik Holmström
Se fler bilder här