Trädbeskärning

Nyheter gällande trädbeskärning inför 2019:

Beskärning av äppelträd 2019 sker öster om E4:an.

Det är numer viktigt att du skiljer på inbetalningen för din medelmsavgift och betalning för trädbeskärning.
Medlemsavgiften betalar ni in till föreningens nya postgiro.

Sedan betalar du in en grundavgift för varje träd du vill ha beskuret till vårt postgiro 66713-9, men kom ihåg att sista datum för inbetalning är den 30 mars. Detta för att våra beskärare skall hinna planera.

Betala bara in grundavgiften!

Om trädet tar längre än 20 minuter att beskära så tillkommer en avgift som våra beskärare lämnar ett inbetalningskort för.

OBS! Träden ska märkas med band.


Avgifter 2019

Grundavgift för varje träd 150 kr
Omfattande beskärning mer än 20 min 150kr/påbörjad halvtimme utöver grundavgiften


Efterlysning! Trädbeskärare sökes.
Kurs bekostas av föreningen.
Vid intresse kontakta Ingrid Bredberg för mer information.
Se kontaktuppgifter på sid. 2 i GRObladet