2018

Datum Tid Aktivitet Plats
Onsdag 28 augusti 18.00 - 20.00 Öppen Trädgård
hos Christina Kronqvist
Tumstigen 20, Morö Backe
Måndag 10 september 18.00 Höstfest
Vi serverar soppa, kaffe och kaka. 30kr
Gamla seminariet
Måndag 17 september 18.30-20.00 Föreläsning av Tatiana Henriksson
Vinterträdgård på köksfönster. Återanvändning av plantor och det man har i skafferiet.
Biblioteket Kåge
Onsdag 19 september 18.30-20.00 Föreläsning av Tatiana Henriksson
Vinterträdgård på köksfönster. Återanvändning av plantor och det man har i skafferiet.
Biblioteket Byske
Tisdag 16 oktober 19.00 Trädgårdscafe
Mer om detta lite senare....
Gamla seminariet
Måndag 12 november 19.00 Trädgårdscafe
Berättarafton. Ulla och Solveig berättar och visar bilder från Älvsjömässan, vi efterlyser andra
medlemmar som har bilder och berättelser från sommarens resor och besök
Gamla seminariet
Fortsättning av årets program kommer i nästa nummer av Grobladet.
Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan.