2018

Datum Tid Aktivitet Plats
Onsdag 18 juli 18.00 - 20.00 Öppen Trädgård
hos vår ordförande Gunilla Lundmark
Furugatan 14, Ursviken
Lördag 28 juli 8.00 - 18.00 ca Sommarresa till Norrbotten
Vi besöker trädgårdar i Piteå och Hortlax
Pris: 370kr, betala in avgiften på plusgiro 66713-9,
Skriv ditt namn och resa.
Folkparkens parkering
Onsdag 8 augusti 18.00 - 20.00 Öppen Trädgård
hos Magdalena Kronqvist
Sjökortsgatan 6, Ursviken
Onsdag 15 augusti 18.00 - 20.00 Öppen Trädgård
hos Tatiana Henriksson
Styrbordsgatan 19, Örviken
Måndag 10 september 18.00 Höstfest
Vi serverar soppa, kaffe och kaka. 30kr
Gamla seminariet
Tisdag 16 oktober 19.00 Trädgårdscafe
Mer om detta lite senare....
Gamla seminariet
Måndag 12 november 19.00 Trädgårdscafe
Berättarafton. Ulla och Solveig berättar och visar bilder från Älvsjömässan, vi efterlyser andra
medlemmar som har bilder och berättelser från sommarens resor och besök
Gamla seminariet
Fortsättning av årets program kommer i nästa nummer av Grobladet.
Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan.