Namn och adress Tel och e-post
Ordförande
Gunilla Lundmark
Furubacksvägen 14
932 37 Ursviken
0910 - 515 48
076-118 37 40
gunilla.ursviken@gmail.com
Vice ordförande
Ingrid Bredberg
N Stationsgatan 12
931 41 Skellefteå
0910 - 387 12
070 - 695 42 41
ingrid.bredberg.sw@gmail.com
Kassör & medlemsansvarig
Anna Norström
Häckstigen 14
931 64 Skellefteå
070 - 325 42 69
annasallad@gmail.com
Sekreterare
Elisabet Wiklund
Griffelgatan 20
932 51 Bureå
070-303 03 97
elisabeth.wiklund62@gmail.com
vice sekreterare
Solweig Widmark Andersson
Nyckelgatan 20
931 63 Skellefteå
0910 - 390 89
070 - 371 89 49
solweig.wa@gmail.com
Ledamot
Ulf Boden
Harrbäckssand 225
932 35 Ursviken
0910 - 524 26
070 - 636 47 97
ulf.boden@hotmail.se
Ledamot
Stig Hedenström
Bodgatan 6
931 53 Skellefteå
070-386 13 33
070-386 14 49
stighedenstrom@hotmail.com
Ledamot
Inger Höglund
Östra Nygatan 138
931 35 Skellefteå
0910 - 157 08
070 - 246 83 75
inger.hoglund@skelleftea.se
Ledamot
Hillevi Forsgren
Rosgatan 14
931 39 Skellefteå
070-664 18 50
hillevi.forsgren@gmail.com
Valberedning
Catrin Arvidsson
0910 - 77 76 28
070 - 673 52 01
catrin.arvidsson@medlefors.se
Valberedning
Mari Nilsson
073-058 96 06
Valberedning
Ulla Normark
0910 - 77 64 87
ullanordmark@gmail.com
Redaktionskommitte för medlemstidningen GRObladet

Redaktion
Styrelsen

Kommiten
Maritha Norlund, Aina Holmgren, Rolf Wiklund, Karin Ekenstedt och
Åsa Lindström, layoutansvarig

Skicka bidrag till
Maritha Norlund, marithanorlund@hotmail.com märk mailet med GRObladet tel. 070-283 95 37

Webbansvarig:
Beatrice Wiström, beawistrom@gmail.com