Så här blir du medlem

Medlemsavgiften är 290 kronor per år (20 kr för alla övriga familjemedlemmar), betala in till PG 12 15 - 3. Därefter erhåller du den lokala medlemstidningen GRObladet där du hittar aktuella aktiviteter som du kan komma och delta i.
OBS, förmån för nya medlemmar! Från 1:a juli fram till 1:a okt behöver du bara betala halva medlemsavgiften och halv familjemedlemsavgift. Sen från 1:a okt är det gratis om du betalar in före årsskiftet för nästkommande år.

Genom att gå med i vår förening blir du också medlem i RST, Riksförbundet Svensk Trädgård. Sveriges största organisation för fritidsodlare. Du får trädgårdstidningen Hemträdgården som utkommer med 6 nummer per år. Som medlem kan du naturligtvis själv också påverka vår verksamhet genom att närvara vid möten och andra sammankomster.

För mer information kontakta ordförande Gunilla Lundmark, tel: 0910-515 48, e-post: gunilla.ursviken@gmail.com eller Anna Norström, tel: 070-325 42 69

Välkommen!