Program

Nedan följer årets sammankomster. Se plats och tidpunkt för varje träff.

Färgkoder som gör det lättare för dig att hitta aktiviteter:

Midnattsblå – allmänna arrangemang;

Lavendelblå – Kurser hos Studieförbundet Vuxenskolan

.Cafékväll med tema ej fastställt trädgård. Måndagen den 18 januari kl 19.00.            
På vår nya adress: Nordlandergatan 5A. (3 Loger)  Cafe’ med trädgårdsdesignern Ingela Cashwell. Lotteri.                                                                                                                                                                    .Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan 

 

Trädgårdsvisning. Torsdag 1juli kl 18-20 hos både ’Malin mitt i mylla Västra Vallen 137. Sväng av från Burträskvägen och kör mot och förbi Mjödvattnet. Följ skyltning. Nästa trädgård är hos Boel och Thomas Berggren Vallen 22. Kör förbi Malins infart efter en stund är ni framme. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trädgårdsvisning. Måndag 12 juli kl 18-20.00 .
Anna Håkansson och Lars Westermark Renfors 20. Från Burtäskvägen svänger man in på gamla Mjödvattsvägen på vänstra sidan i Renfors.    ………………………………………………………………………………………………………………………………..                           .                           .                                                                                                                 

 

Kolonilotter på Anderstorp. Lördagen den 24 juli kl 12 -13.30. Träffa olika odlare på sina lotter. Åk in mellan Electrolux och Logarts, kör 300m. Lotterna ligger på höger sida……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trädgårdsvisning. Tisdagen den 3 augusti kl 18-20.
Elly Wiklund Harrbäcksand 123.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .                                                                                                                                              .

  •  

Trädgårdsvisning. Onsdagen den 18 augusti 18-20.Gun-Marie Bäckström på Renfors grönsaker Renfors 1. Kör Burträskvägen och sväng höger i Renfors. Följ skyltning……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dalkarslidens koloniområde. Lördag 28 augusti kl 10 – 12. Här kan du fritt ströva runt och titta…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

cafékväll med höstsoppa. Tisdagen den 14 september kl 18.00.            
Ny adress: Nordlandergatan 5A. (3 Loger)                                                                                                                  .                                                                                                                                                                               . 

cafékväll med tema trädgård.  Onsdagen den 13 oktber kl 19.00.            
På vår nya adress: Nordlandergatan 5A. (3 Loger)  Vi samtalar om hur vi kan förvara, ta till vara och använder våra odlade ätbara växter. Och om hur vi övervintrar våra frostkänsliga växter. Hör gärna av dig till Gunilla om du vill eller känner någon som vill bidra med sina tips.

cafékväll.  Måndagen den 15 november kl 19.00.            
På vår nya adress: Nordlandergatan 5A. (3 Loger)  Cafe’ med trädgårdsdesignern Ingela Cashwell. Lotteri.                                                                                                                                                                    .      

Cafékväll med tema ej fastställt trädgård. Måndagen den 18 januari kl 19.00.            
På vår nya adress: Nordlandergatan 5A. (3 Loger)                                                                                                                                                                                                 .  

                                                                                                                                                               .

 

 

 

   

                                                                                                         .                                                                                                                                                                               . 

 

 .                                                                                                                   .                                                                                                                      .