Beskärning 2023

Nytt för beskärning av äppelträd från och med 2022.

Vi återgår till årlig (ej uppdelat i öst eller väst om staden som varit nu ett antal år)vårbeskärning för den som så önskar. Vi beskär även under JAS perioden. JAS är lämplig period för beskärning av gamla träd (ger mindre årstillväxt än vårbeskärning)

Kostnad: 200 kronor/äppelträd – enkel beskäring = för 2 beskärares arbete upp till ca 20 min. För mer omfattande beskärning tillkommer 200 kronor för ytterligare högst 45 min.

OBS! Träden ska märkas med band!!!

Anmälan senast 31 mars. Vi hinner med ca 50 träd/år, så först till kvarn gäller.

Betala in avgiften för det antal äppelträd du vill ha beskurna på plusgirokonto 66713-9 så kommer vi under våren och hjälper dig.