Beskärning 2021

Beskärning av äppelträd 2021 sker öster om E4:an.

Kostnad: 200 kronor/äppelträd – enkel beskäring ca 20 min. För ytterligare beskärning 200 kronor för varje påbörjad halvtimme. (betalas in i efterskott)

OBS! Träden ska märkas med band!!!

Betala in avgiften för det antaläppelträd du vill ha beskurna på plusgirokonto 66713-9 så kommer vi under våren och hjälper dig.