Bli medlem

Få mer kunskap med Svensk trädgård och vår lokala förening, Skellefteå trädgårdssällskap.

Som medlem i Svensk trädgård får du:

6 nummer per år av Hemträdgården, RST:s tidskrift för fritidsodlare.

Fri rådgivning av våra trädgårdsrådgivare.

Information och kunskap genom föredrag, artiklar och utskick.

Rabatt i vår webbutik.

Rabatt på våra trädgårdsresor och event.

Rabatt hos våra samarbetspartners.

Möjlighet till medlemskap i flera lokala föreningar.

Genom din lokala förening,Skellefteå trädgårdssällskap, tar du även del av lokala erbjudanden och aktiviteter:

2 nummer per år av Skellefteå Trädgårdssällskaps lokala medlemstidning GRObladet digitalt (för miljöns skull) . Önskar du få Grobladet i pappersform kan du få det på våra trädgårdscafe’ kvällar.
I GRObladet får du bland annat information om föreningens verksamhet under året. Här finner du information om våra trädgårdscafe’er och föreläsare, öppna trädgårdar att besöka m.m.

Trädgårdsböcker. Vi har ett omfattande bibliotek, där du kan låna böcker för inspiration och idéer.

Öppna trädgårdar. Under sommaren kan du besöka olika typer av trädgårdar, ett populärt fritidsnöje för våra medlemmar.

Äppelträdsbeskärning. För en billig penning, kan du få hjälp av våra trädbeskärare.

Trädgårdsresor. Minst en gång varje sommar arrangerar vi en längre trädgårdsresa.

Plantmarknad och samköp. På vår årliga plantmarknad kan du hitta billiga plantor att köpa. Som medlem kan du också köpa olika trädgårdsprodukter billigare.
Sist men inte minst, i föreningen möter du nya trädgårdsvänner.

Gå gärna in på Svensk trädgårds hemsida för mer information. https://svensktradgard.se

Här finner du länk till att registrera ditt medlemsskap:
https://tradgard.arcmember.net/public/becomemember.aspx?showTopBar=false&iframe=true

Medlemsavgift: medlemskap i RST (Riksförbundet svensk trädgård) löper över ett kalenderår. Enskild medlem 325 kr och för resten av familjen lägger man till 40 kr.

Om du har oklarheter kan du mejla Lena.k.holmstrom@gmail.com.

Läs vår policy för dina kontaktuppgifter här http://skellefteatradgardssallskap.se/integritetspolicy/