Tisdag 22 mars kl 19.00 cafekväll

26 maj, 2022 Av Av web@admin@staan

Rebecca Bohman från Skellefteå kommun berättar om hur de arbetar med kommunens gröna miljöer som helhet och Skellefteås centrala utformning utifrån den stadsomvandling som sker.