Cafe’kväll 22 mars kl 19.00

2 mars, 2022 Av Av web@admin@staan

Skellefteå kommuns Rebecca Boman kommer och informerar oss om hur kommunen tänker och planerar för gröna miljöer nu när både kringliggande samhällen och staden snabbt förtätas med nybyggen.