Kallelse till Årsmöte

25 april, 2021 Av Av web@admin@staan

17 maj kl 18.00 har vi vårt årsmöte ute i det fria på Hälsans trädgård. Medtag något att sitta på om du behöver det. Och ha kläder efter väder. Det är också medlemskväll om ni vill handla till medlemspris.