Styrelse

För att använda mailadresser, byt ut ”kanelbulle” mot ”@”

Ordförande
Gunilla Lundmark 0910-51548
Furubacksvägen 14 076-118 37 40
932 37 Ursviken
gunilla.ursviken”kanelbulle”gmail.com
Vice ordförande
Ingrid Bredberg 0910-387 12
N. Stationsgatan 6 070-695 42 41
931 1 SKELLEFTEÅ
ingrid.bredberg.sw”kanelbulle”gmail.com
Kassör Lena Holmström 070-6535197
Aldergatan 1
931 35 Skellefteå lena.k.holmstrom”kanelbulle”gmail.com
Sekreterare
Elisabet Wiklund 070-303 03 97
Griffelgatan 20
932 51 Bureå elisabeth.wiklund62″kanelbulle”gmail.com
Ledamöter
Ulf Bodén 0910–514 26
Harrbäckssand 225 070-636 47 97
Ursviken 932 35
ulf.boden”kanelbulle”hotmail.se
Stig Hedenström 070-386 13 33
Bodgatan 6 070-386 14 49
931 53 SKELLEFTEÅ stighedenstrom”kanelbulle”hotmail.com
Inger Höglund 0910-157 08
Ö. Nygatan 138 070-246 83 75
931 35 Skellefteå
inger.hoglund”kanelbulle”skelleftea.se
Hillevi Forsgren 070-664 18 50
Rosgatan 14
931 39 Skellefteå
hillevi.forsgren”kanelbulle”gmail.com
vice sekreterare:
Solweig Widmark-Andersson
Nyckelgatan 20 0910-39089
931 63 Skellefteå 070-371 89 49
solweig.wa”kanelbulle”gmail.com