Sommarmöte i Byske, 10 augusti
Byske trädgårdssällskap bjöd in till sommarmöte