Maria Nilsson, Eriksdal 1 augusti
I min trädgård är det grönsaksodling som prioriteras. Målet är att bli självförsörjande på grönsaker. Några perenna rabatter finns det också.

Jag frösår det mesta själv. Att jag gillar att slöjda syns i trädgården som ligger i zon 6, och att jag inte har så många år på nacken.