Ingegärd och Roger Estefors, Södra bergsbyn 120711
Vår trädgård omfattar ca 2.500 kvadratmeter (sandjord) och ligger vid skellefteälven. Undan för undan ersätter vi de stora gräsytorna med perennrabatter och busk/trädplanteringar. En lång perennrabatt följer gången mot huset.

Vi satsar på olika teman, som litet stenparti, torvjordsplantering, rabatt med mormorsväxter och en annan med småbarrväxter samt azalea.
Vi har även påbörjat ett wood-land och en rosengård som omger en nyskapad äng.